Dne 24. ledna 2014 jsme po dohodě s Firmou DCD Pampeliška uskutečnili společný „trénink“ našeho družstva mužů a dětí z mateřské školky.

Pro naše hráče to byla dobrá zkušenost do „budoucího života“ a odreagování od běžné tréninkové dřiny, pro děti pak příjemně strávené dopoledne a dle jejich zájmu o jednotlivé hry také velká zábava.

Po této zkušenosti si myslíme, že rozhodně nešlo o poslední akci tohoto druhu. Pro dobrou propagaci našeho krásného sportu se budeme k těmto akcím rozhodně vracet.

Od účastníků akce jsme dostali tento dopis:

„DCD Pampeliška, je firemní školkou Českomoravské stavební spořitelny a jejím provozovatelem jsou Firemní školky s.r.o. Ve školce se staráme o 35 dětí ve věku 1 – 7 let.

Navštívili jsme profesionální team HC Dukla Praha v rámci celoročního projektu „Povolání a řemesla“, jehož cílem je seznámit děti s povoláními a řemesly které jsou dětem v současném uspěchaném životním stylu skryty.

Děkujeme vedení HC Dukla Praha, že nám umožnilo se seznámit s Vaším teamem a třeba se mezi našimi Liščaty rodí budoucí významný házenkář či významná házenkářka.“

Velmi rádi jsme toto přání splnili a těšíme se na další akce.  

Pavel Farář – sekretář klubu HC Dukla Praha