Dne 3.4.2014 ve věku 75 let zemřel pan Jaroslav Chválny. Tento člověk zasvětil celý svůj život Dukle Praha a výchově mladých hráčů. Jeho rukama prošly stovky dětí, kterým dával nejen sportovní základy. Snažil se jim totiž vštípit i morální hodnoty života. Ctil fair-play a to předával i svým hráčům. V našem klubu zanechal nesmazatelnou stopu a bude nám všem velmi chybět.

Čest jeho památce.