S ohledem na aktuální nařízení vlády ČR jsou zastaveny všechny sportovní soutěže.

Z tohoto důvodu s účinnosti ode dne 12. října 2020 až do odvolání se odkládají utkání a tréninky (ve vnitřních prostorách) u všech kategorií včetně mužské složky. Jednotlivé kategorie budou dostávat aktuální informace od svých trenérů.

Krizové opatření vlády ČR ze dne 8. října 2020: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696